Wspólnoty

Kwadrans dla Jezusa - wspólnota mężczyzn

Kwadrans dla Jezusa

To katolicka wspólnota mężczyzn, którzy powierzyli swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Jesteśmy mężczyznami, chrześcijanami, ojcami, braćmi. Celem wspólnoty jest dążenie do głębszego poznania Boga (Jer 29,13) i odkrywania naszej roli jako mężczyzn według Bożego planu (Kol 1,9-12). Staramy się pomagać sobie nawzajem w dochodzeniu do prawdy. Nie szukamy władzy i przywilejów, raczej staramy się służyć potrzebom innych (Łk 22,25n). Szukamy spełnienia w życiu z Bogiem i dla Boga we wszystkich codziennych czynnościach i obowiązkach, odkrywamy płynącą z tego radość, sens, satysfakcje i pokój. Zapraszamy mężczyzn do dołączenia do wspólnoty i wspólnej wędrówki poprzez

poświęcenie życia Jezusowi   /  uczynienie Go pierwszym we wszystkich dziedzinach życia  /  uczestniczenie w Eucharystii wraz z rodziną  /   wzrastanie w chrześcijańskim uczniostwie  /  rozwijanie modlitwy osobistej  / życie w prawości i uczciwość  /  regularne korzystanie z sakramentu Pojednania  /  bycie wiernym chrześcijańskiemu powołaniu

 

Spotkania w każdą środę o godz. 20.00 w kościele

Odnowa w Duchu Świętym

Odnowa w Duchu Świętym

„Odnowa w Duchu Świętym w Kościele katolickim, zwana także Katolicką Odnową Charyzmatyczną, nie jest jednolitym ruchem o zasięgu światowym.

W odróżnieniu od większości ruchów nie ma jednego założyciela, lub grupy założycieli, nie ma też listy członków. Jest to wysoce zróżnicowany zespół jednostek i grup podejmujących różne działania, często od siebie niezależne, na różnym etapie rozwoju i o różnorodnie rozłożonych akcentach.

Te osoby i grupy łączy to samo doświadczenie. Stawiają sobie one również te same cele” Ruch charyzmatyczny opiera się na założeniu, że chrześcijanie – podobnie jak w Kościele pierwotnym – są obdarowywani charyzmatami, którymi służą ku zbudowaniu wspólnoty Kościoła.

Odnowa w Duchu Świętym gromadzi wielu ludzi świeckich w różnym wieku i z różnych środowisk, odnajdujących dzięki niej swoje miejsce w Kościele i świecie. Osoby te tworzą grupy modlitewne, liczące od kilku do kilkuset członków. Łączy ich chrzest w Duchu Świętym – podstawowe doświadczenie wiary, znane pierwszym chrześcijanom.

Caritas

Caritas Polska jest instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski. Została reaktywowana 10 października 1990 roku.

Działa w oparciu o ustawę z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego. Odwołuje się do tradycji pracy charytatywnej Caritas sprzed 1950. Dekret abp. Sapiehy z 25 sierpnia 1945 roku erygował Krajową Centralę „Caritas”. Posiada własną osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy prawa kościelnego i państwowego. Od 2004 roku posiada status organizacji pożytku publicznego (nr KRS 0000198645)[3]. Caritas Polska koordynuje pracę 44 Caritasów diecezjalnych i archidiecezjalnych w Polsce. Współpracuje na arenie międzynarodowej z Caritas Internationalis i Caritas Europa.

Oaza Dzieci Bożych - Schola

Oaza Dzieci Bożych - Schola

Formacja Oazy Dzieci Bożych jest w szczególny sposób związana z liturgią.

Założyciel Ruchu Ojciec Franciszek Blachnicki rozpoczynał swoją pracę z ministrantami już w latach 50. i posłużyła mu ona później do opracowania całościowego programu formacyjnego obejmującego dzieci, młodzież i dorosłych.

Oaza Dzieci Bożych rozpoczyna się po Pierwszej Komunii Świętej, od trzeciej klasy szkoły podstawowej. W procesie formacyjnym uczestnicy są przygotowywani do poprawnego pełnienia funkcji liturgicznych, do rozumienia czynności i akcji liturgicznej oraz do prowadzenia chrześcijańskiego życia.

To odniesienie do życia nosi też nazwę "liturgia życia" - nie jest bowiem możliwa formacja odrywająca jedną sferę życia chrześcijanina (liturgia) od drugiej (codzienność, życie).

Celem formacji jest osiągnięcie świadomego, czynnego i owocnego uczestnictwa w liturgii.


Oaza w naszej parafii:

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Co to jest duchowa adopcja?

Pełna poprawna nazwa brzmi: "Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą". Nie jest to więc adopcja prawna dziecka po urodzeniu, pozbawionego opieki rodzicielskiej, do rodziny zastępczej, ale adopcja duchowa dziecka poczętego zagrożonego zabiciem w łonie matki.

Wyrażana jest osobistą modlitwą jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga Dawcę Życia.Trwa przez 9 miesięcy, okres wzrostu dziecka w łonie matki. Zobowiązanie adopcyjne, poprzedza przyrzeczenie, które je utwierdza.

Szkolne Koło Caritas

Koło jest katolicką organizacją uczniowską, która włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas.

Koła Caritas mogą powstawać w szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach średnich. W sprawach wychowawczych i organizacyjnych opiekę nad Kołem sprawuje Opiekun Koła , którym jest Nauczyciel Szkoły, zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z Dyrektorem Caritas. Natomiast opiekę duchową nad Kołem sprawuje Asystent Koła , którym zazwyczaj jest katecheta .

Głównym celem działalności Koła jest kształtowanie u uczniów postawy miłości chrześcijańskiej oraz praktykowanie, szczególnie w środowisku szkolnym, przykazania miłości bliźniego.


Szkolne Koło Caritas w naszej parafii:

Parafialny Klub Rekreacyjno Sportowy

Parafialny Klub Rekreacyjno Sportowy

Parafialny Klub Rekreacyjno – Sportowy działający przy Parafii św. Mikołaja w Mikołajkach zaprasza na organizowane w okresie jesienno-zimowym imprezy sportowe, których celem jest integracja katolickich grup ministranckich i młodzieżowych diecezji ełckiej.

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
MINISTRANTÓW O PUCHAR BISKUPA EŁCKIEGO

Młodzieżowy Turniej Piłki Siatkowej z okazji odzyskania niepodległości

Młodzieżowy Turniej Piłki Siatkowej z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Bieg Przełajowy na Dzień Dziecka

Konkurencje sportowe na Festynie Parafialnym


Parafialny Klub Rekreacyjno-Sportowy działający przy parafii św. Mikołaja w Mikołajach zaprasza zainteresowane drużyny do udziału w organizowanym przez nas po raz kolejny turnieju mającym na celu popularyzację niewątpliwie ciekawej dyscypliny sportu, jaką jest piłka siatkowa a jednocześnie przypomnienie młodzieży ważnego wydarzenia z historii Polski, jakim było uchwalenie Konstytucji 3-go Maja. Naszą propozycje kierujemy w szczególności do parafii diecezji ełckiej, przy których znajduje KSM. Sądzimy, że taki turniej będzie doskonałą okazją do nawiązywania kontaktów wśród katolickiej młodzieży naszej diecezji.

 

Katolicki Turniej Piłki Siatkowej z okazji rocznicy Konstytucji 3-go Maja

Hala Sportowa Mikołajki, 04 maja 2018 r. godz. 10.00 (rozpoczęcie turnieju)

WYBRANE ZASADY ROZGRYWEK

 1. Turniej skierowany jest do młodzieży gimnazjalnej i licealnej uczącej się.
 2. W rozgrywkach biorą udział drużyny (do 10 osób) – reprezentacje parafii
 3. Skład drużyn jest mieszany, w każdym momencie na boisku pozostają przynajmniej dwie dziewczyny
 4. Ilość grup i układ drużyn w grupach zależy od ilości zgłoszeń
 5. O numerze drużyny zdecyduje losowanie
 6. Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów
 7. Punktacja meczy grupowych

Mecz wygrany 2:0 ​– ​3 pt.

Mecz wygrany 2:1 ​– ​2 pt.

Mecz przegrany 1:2 ​– ​1 pt.

Mecz przegrany 0:2 ​– ​0 pt.

 1. W przypadku takiej samej sumy punktów o kolejności decyduje różnica małych punktów
 2. Kwota wpisowego: 50 zł (od drużyny)
 3. Zawodnicy zobowiązani są do okazania – w razie wątpliwości – ważnych legitymacji szkolnych.
 4. Zgłoszenia na kartach zgłoszeniowych należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 26 kwietnia 2019 na adres:

Parafialny Klub Rekreacyjno-Sportowy

 1. ks. Jerzego Popiełuszki 1

11-730 Mikołajki

bądź na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwaga! Zgłoszenia mailowe muszą zawierać listę uczestników!

Jan Trzeciakiewicz

Sekretarz PKRS Mikołajki

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.....................

pieczęć parafii

 

Katolicki Turniej Piłki Siatkowej

z okazji rocznicy Konstytucji 3-go Maja

04 MAJA 2019

 • Karta zgłoszenia

Nazwa parafii...................................................................................................................

Miejscowość.....................................................................................................................

Imię i nazwisko opiekuna grupy.......................................................................................

Lista zawodników

Lp.

Imię i nazwisko

Data

urodzenia

Nr legit. szkolnej

Uwagi (organizator)

1.

       

2.

       

3.

       

4.

       

5.

       

6.

       

7.

       

8.

       

9.

       

10.

       

.....................................

Podpis księdza

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koło Misyjne Dzieci

W roku 1843 francuski biskup Karol de Forbin-Janson, poruszony tragicznym losem małych Chińczyków, powołał do istnienia Dzieło Świętego Dziecięctwa.

Za patrona nowego Dzieła obrał Dzieciątko Jezus. Początkowo z pomocą duchową i materialną (taki jest właśnie cel Dzieła) pospieszyły francuskie dzieci, wkrótce jednak dołączyły do nich dzieci z innych krajów Europy, a później z innych kontynentów.

Z czasem swoją opieką objęły wszystkich swoich rówieśników, którzy jeszcze nie poznali Pana Jezusa. W roku 1922 papież Pius XI nadał Dziełu Świętego Dziecięctwa tytuł Papieski i polecił rozwijać je we wszystkich Kościołach lokalnych na całym świecie. Idee tego Dzieła – dziś nazywanego Papieskim Dziełem Misyjnym Dzieci (PDMD) – trafiły w roku 1858 również do Polski. Najpierw do Krakowa, a stąd w inne regiony kraju.

Koło Żywego Różańca

Od wieków chrześcijanie próbowali odpowiedzieć na wezwanie św. Pawła do nieustannej modlitwy. Jednym ze sposobów było powtarzanie różnych modlitw.

Pierwszą i najstarszą modlitwą chrześcijan jest modlitwa, której nauczył sam Jezus - „Ojcze nasz”. Dlatego też pierwsze reguły zakonne zobowiązywały mnichów do wielokrotnego powtarzania właśnie tej modlitwy. Na przykład reguła benedyktyńska jeszcze w XI wieku nakazywała braciom zakonnym codziennie odmawiać 150 razy „Ojcze nasz” na wzór kapłańskiego oficjum złożonego ze 150 psalmów.

KSM

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zrzesza młodych ludzi w wieku od 14 do 30 lat, pragnących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość.

KSM to także najlepszy sposób, by odnaleźć swoje miejsce nie tylko w grupie rówieśników w szkole bądź parafii, ale w Stowarzyszeniu tworzącym w Polsce jedną wielką rodzinę. Rodzinę ludzi młodych, gotowych całym swoim życiem „służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie”.


KSM w naszej parafii:

Parafialny Klub Rekreacyjno-Sportowy działający przy parafii św. Mikołaja w Mikołajach zaprasza zainteresowane drużyny do udziału w organizowanym przez nas po raz kolejny turnieju mającym na celu popularyzację niewątpliwie ciekawej dyscypliny sportu, jaką jest piłka siatkowa a jednocześnie przypomnienie młodzieży ważnego wydarzenia z historii Polski, jakim było uchwalenie Konstytucji 3-go Maja. Naszą propozycje kierujemy w szczególności do parafii diecezji ełckiej, przy których znajduje KSM. Sądzimy, że taki turniej będzie doskonałą okazją do nawiązywania kontaktów wśród katolickiej młodzieży naszej diecezji.

Katolicki Turniej Piłki Siatkowej z okazji rocznicy Konstytucji 3-go Maja

Hala Sportowa Mikołajki, 04 maja 2018 r. godz. 10.00 (rozpoczęcie turnieju)

dodatkowe informacje w zakładce PKRS /Parafialny Klub Rekreacyjno Sportowy

Koło Przyjaciół Radia Maryja

Osoby należące do tego koła modlą się odmawiając różaniec w intencji: Ojca Świętego, Księży Biskupów, Kapłanów i naszej parafii.

Oficjalna strona rozgłośni: http://www.radiomaryja.pl

Grupą opiekuje się Pan Adam Pawlak . W drugie wtorki miesiąca wszyscy spotykają się na wspólnej Mszy Świętej, o godz. 17:00