Akcja Katolicka

– urząd Kościelny wiernych świeckich, należący do fundamentalnej struktury Kościoła

– misja głoszenia Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa

– chrystianizacja każdej dziedziny życia – wspólny front apostolskiego działania Kościoła

– budowa Kościoła – nie przez zewnętrzną ludzką działalność typu świeckiego, ale przez środki nadprzyrodzone: słowo, sakrament i posługę miłości

– widzenie, ocenianie, działanie – w duchu Ewangelii

– odrodzenie życia według zasad katolickich w rodzinie i społeczeństwie

– kształtowanie życia według zasad wiary

– wzrastanie i umacnianie wspólnoty chrześcijańskiej

– pogłębienie wiedzy o Jezusie Chrystusie, aby nastąpił świadomy wybór Jezusa Chrystusa jako Pana życia chrześcijanina

– apostolstwo indywidualne (KPK – apostolstwo powinno przybrać formę Akcji Katolickiej)

– odpowiedź na trendy sekularyzacji, wypierające wartości chrześcijańskie z życia społeczeństwa

– szkoła życia społecznego


Akcja Katolicka w naszej parafii

Skład i zadania Akcji Katolickiej parafii św. Mikołaja w Mikołajkach

1. Członkowie Akcji Katolickiej:

Elżbieta Połeć Mróz - Prezes
Iwona Krzesińska – Sekretarz
Ewelina Gałązka – Skarbnik
Jolanta Zakrzewska
Anna Orzechowska Korgol
Dariusz Korgol
Katarzyna Bazyluk

 2. Zadania Akcji Katolickiej:

Orszak 3 Króli
Wielki Post – Droga Krzyżowa ulicami miasta
Festyn Parafialny – lipiec
Dzień Dziecka

Drukuj   E-mail