Caritas

Caritas Polska jest instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski. Została reaktywowana 10 października 1990 roku.

Działa w oparciu o ustawę z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego. Odwołuje się do tradycji pracy charytatywnej Caritas sprzed 1950. Dekret abp. Sapiehy z 25 sierpnia 1945 roku erygował Krajową Centralę „Caritas”. Posiada własną osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy prawa kościelnego i państwowego. Od 2004 roku posiada status organizacji pożytku publicznego (nr KRS 0000198645)[3]. Caritas Polska koordynuje pracę 44 Caritasów diecezjalnych i archidiecezjalnych w Polsce. Współpracuje na arenie międzynarodowej z Caritas Internationalis i Caritas Europa.

Udziela pomocy doraźnej i długofalowej, materialnej i finansowej osobom bezrobotnym, bezdomnym, chorym, starszym, dzieciom z rodzin ubogich, a także imigrantom i uchodźcom. Caritas udziela również pomocy humanitarnej ofiarom wojen, kataklizmów i nieszczęść naturalnych poza granicami Polski.

 

Parafialny Zespół Caritas przy Parafii św. Mikołaja w Mikołajkach

Członkowie:

 1. Anna Żółtawska
 2. Jolanta Kurowska
 3. Katarzyna Bazyluk
 4. Barbara Korwek
 5. Elżbieta Połeć Mróz
 6. Alicja Morgaś

 

Plan pracy

 1. na ślubowanie pierwszaków ofiaruje cukierki.
 2. Caritas organizuje co roku zbiórki żywności dla osób ubogich przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocą.
 3. W okresie letnim finansuje wyjazd dzieci na letni wypoczynek.
 4. Zbiera ofiary na Papieskie Dzieło Nowego Tysiąclecia.
 5. Organizuje modlitwę na cmentarzu za zmarłych pracowników oświaty.
 6. Przygotowuje paczki dla dzieci na zakończenie rorat. z okazji święta patronalnego św. Mikołaja.
 7. W lipcu współorganizuje Festyn Parafialny – Akcja św. Krzysztofa.
 8. Grupa bierze czynny udział we wszystkich uroczystościach i akcjach parafialnych.
 9. Grupa pomaga osobom biednym w różnych trudnych sytuacjach.

Drukuj   E-mail