Mikolajki-sw.Mikolaja@diecezja.elk.pl

502 611 843

Msze

Święte

PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA

6. Udział w spotkaniach dla kandydatów w Parafii

5. Systematyczny udział w katechezie szkolnej. Katecheta wyraża zgodę na przyjęcie bierzmowania przez kandydata. Brak zgody oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.

4. Uczestnictwo w rekolekcjach wielkopostnych i adwentowych.

3. Kandydat powinien także uczestniczyć w ciągu roku przynajmniej w kilku nabożeństwach okresowych: różaniec (październik), Droga Krzyżowa i gorzkie Żale (Wielki Post), maryjne (maj) i do Serca Pana Jezusa (czerwiec).

2. Systematyczna spowiedź święta.

1. Systematyczny udział we Mszy świętej niedzielnej oraz obowiązujące święta kościelne.

7. Przed przystąpieniem do sakramentu bierzmowania potrzebne jest potwierdzenie, że kandydat był ochrzczony. Osoby, które zostały ochrzczone poza naszą Parafią zobowiązane są dostarczyć świadectwa chrztu z Parafii, w której były ochrzczone.

 

 

 

6. Kandydat do bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady:

5. W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z ważnych racji duszpasterskich, do bierzmowania mogą przygotowywać się osoby mieszkające poza naszą Parafią - po okazaniu pisemnej zgody Księdza Proboszcza z Parafii zamieszkania.

4. Do bierzmowania może przystąpić osoba ochrzczona, zamieszkała na terenie Parafii.

3. Sakrament bierzmowania udzielany jest w terminie uzgodnionym z Ks. Biskupem..

2. Przygotowanie jest prowadzone w klasach szkoły podstawowej .

 

Sakrament Bierzmowania w naszej parafii w tym roku będzie 07.05.2022 o godz. 17:00

Sakramentu Bierzmowania udzieli J.E. Ks. Bp Jerzy Mazur Biskup Ełcki

 

1. Przygotowanie do bierzmowania w Parafii trwa 2 lata.

Bierzmowanie

W nazwie tej chodzi o podkreślenie, że za ich pośrednictwem dokonuje się niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju przejście człowieka do nowego i definitywnego życia z Bogiem. Z wejściem tym łączy się konieczność dokonania wyboru dotyczącego ostatecznego przeznaczenia człowieka.

 

Wraz z wyborem Boga i zapoczątkowanego przez Syna Bożego - Jezusa Chrystusa - królestwa Bożego człowiek zostaje włączony do Kościoła - Ciała Chrystusa. W ten sposób wkracza w nową jakość swojego życia, otrzymując przy tym żywotną siłę, której źródłem i dawcą jest Chrystus.

 

Trzeba również zaznaczyć, że wydarzenia te w żadnym wypadku nie przeszkadzają w realizacji własnego życia. Pomagają natomiast w osiąganiu pełni człowieczeństwa ofiarowanego przez Boga.

 

 

Sakramenty bierzmowania, chrztu i Eucharystii nazywane są sakramentami inicjacji, albo wtajemniczenia chrześcijańskiego.

BIERZMOWANIE