BIERZMOWANIE

Sakramenty bierzmowania, chrztu i Eucharystii nazywane są sakramentami inicjacji, albo wtajemniczenia chrześcijańskiego.

W nazwie tej chodzi o podkreślenie, że za ich pośrednictwem dokonuje się niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju przejście człowieka do nowego i definitywnego życia z Bogiem. Z wejściem tym łączy się konieczność dokonania wyboru dotyczącego ostatecznego przeznaczenia człowieka.

 

Wraz z wyborem Boga i zapoczątkowanego przez Syna Bożego - Jezusa Chrystusa - królestwa Bożego człowiek zostaje włączony do Kościoła - Ciała Chrystusa. W ten sposób wkracza w nową jakość swojego życia, otrzymując przy tym żywotną siłę, której źródłem i dawcą jest Chrystus.

 

Trzeba również zaznaczyć, że wydarzenia te w żadnym wypadku nie przeszkadzają w realizacji własnego życia. Pomagają natomiast w osiąganiu pełni człowieczeństwa ofiarowanego przez Boga.

 

 

Bierzmowanie

 

Sakrament Bierzmowania w naszej parafii w tym roku będzie 07.05.2022 o godz. 17:00

Sakramentu Bierzmowania udzieli J.E. Ks. Bp Jerzy Mazur Biskup Ełcki

 

1. Przygotowanie do bierzmowania w Parafii trwa 2 lata.

2. Przygotowanie jest prowadzone w klasach szkoły podstawowej .

3. Sakrament bierzmowania udzielany jest w terminie uzgodnionym z Ks. Biskupem..

4. Do bierzmowania może przystąpić osoba ochrzczona, zamieszkała na terenie Parafii.

5. W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z ważnych racji duszpasterskich, do bierzmowania mogą przygotowywać się osoby mieszkające poza naszą Parafią - po okazaniu pisemnej zgody Księdza Proboszcza z Parafii zamieszkania.

6. Kandydat do bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady:

7. Przed przystąpieniem do sakramentu bierzmowania potrzebne jest potwierdzenie, że kandydat był ochrzczony. Osoby, które zostały ochrzczone poza naszą Parafią zobowiązane są dostarczyć świadectwa chrztu z Parafii, w której były ochrzczone.

 

 

 

1. Systematyczny udział we Mszy świętej niedzielnej oraz obowiązujące święta kościelne.

2. Systematyczna spowiedź święta.

3. Kandydat powinien także uczestniczyć w ciągu roku przynajmniej w kilku nabożeństwach okresowych: różaniec (październik), Droga Krzyżowa i gorzkie Żale (Wielki Post), maryjne (maj) i do Serca Pana Jezusa (czerwiec).

4. Uczestnictwo w rekolekcjach wielkopostnych i adwentowych.

5. Systematyczny udział w katechezie szkolnej. Katecheta wyraża zgodę na przyjęcie bierzmowania przez kandydata. Brak zgody oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.

6. Udział w spotkaniach dla kandydatów w Parafii

PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA

Msze

Święte

502 611 843
Mikolajki-sw.Mikolaja@diecezja.elk.pl