Mikolajki-sw.Mikolaja@diecezja.elk.pl

502 611 843

Msze

Święte

Komunia Święta

Samą zaś Eucharystię nazywa Ofiarą Ciała i Krwi Pana Jezusa, którą On ustanowił, aby w niej całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak powierzyć Kościołowi pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania.

 

Jest ona znakiem jedności, więzią miłości, ucztą paschalną, podczas której przyjmujemy Chrystusa, a duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały. Wielkość ustanowionego przez Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy sakramentu Eucharystii wyrażają nazwy, ukazujące jego szczególne aspekty.

 

Do najczęściej używanych nazw tego sakramentu należą: Eucharystia, Msza Święta, Wieczerza Pańska, Łamanie Chleba, Zgromadzenie Pana, Najświętsza Ofiara, święta i Boska liturgia, święte Tajemnice, Najświętszy Sakrament ołtarza, Komunia Święta.

 

Nazwy te pokazują, że tworzy ona Kościół, wyrażając jedność wierzących z Bogiem i między sobą.

 

I Komunia św. w roku 2021 będzie 30 maja o godz 12:30

 

Msze św.

Niedziela  okres zimowy 08:00; 11:00; 18:00

Niedziela okres letni  08:00; 11:00; 12:30; 19:00

 

Dni powszednie 

poniedziałek - piątek 17:00; 18:30

sobota 08:00; 17:00; 18:30

 

 

 

 

 

Kościół wyjaśniając czym jest Eucharystia przypomina najpierw, że ustanowił ją Chrystus w Wielki Czwartek podczas spożywania z uczniami Ostatniej Wieczerzy.

Najświętszy Sakrament - Komunia