Mikolajki-sw.Mikolaja@diecezja.elk.pl

502 611 843

Msze

Święte

1. Dowody Osobiste

2. Metryki Chrztu i Bierzmowania /wybierając - należy zaznaczyć, że jest ona potrzebna do ślubu kościelnego; od daty wystawienia nie może minąć 6 miesięcy

3. Świadectwo ukończenia nauki religii w ostatniej szkole

4. Świadectwo kursu przedmałżeńskiego i poradni rodzinnej

5. Datę i parafię Pierwszej Komunii św.

6. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego - do ślubu konkordatowego /ważne 6 miesięcy/

 

Kurs Przedmałżeński odbywa się w naszej Parafii w Wielkim Poście

 

kontakt z ks. Marcinem Jasińskim - wikariuszem parafii tel. 609 901 211

zapraszamy pary planujące ślub w ciągu roku. 

 

3. Do kancelarii należy przynieść:

2. Termin ślubu można uzgodnić wcześniej.

 

1. Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej przynajmniej 3 miesiące przed planowanym ślubem aby dopełnić wszystkie wymogi formalne.

WYMAGANE DOKUMENTY

Małżeństwo

Ślub jest tylko początkiem małżeństwa, momentem zawiązania sakramentu, który od tej chwili trwa, obowiązuje i działa aż do końca życia.

 

Materią i tworzywem małżeństwa są osoby małżonków i ich wspólne życie. Uświęcone w małżeństwie jest więc właściwie wszystko: począwszy od współżycia, a skończywszy na wychowaniu dzieci, robieniu zakupów, rodzinnych wakacjach czy nawet - w pewnych okolicznościach - małżeńskich sprzeczkach.

 

Niestety, zawężając w naszej świadomości działanie sakramentu małżeństwa tylko do obrzędu ślubu kościelnego, nie potrafimy wykorzystać ogromnego kapitału łaski, jaki daje do naszej dyspozycji Pan Bóg, by uświęcić i uszczęśliwić całe życie rodzinne.

 

Łaska sakramentu małżeństwa wymaga w sposób szczególny zaangażowania ludzkiej natury. Skoro ma ona owocować we wszystkich okolicznościach codziennego życia, to wymaga współpracy człowieka w każdej z jego dziedzin życia. Im lepszej jakości będzie nasz wkład, tym skuteczniej łaska będzie mogła go przemieniać i uszlachetniać.

 

Im lepiej ukształtowane są osobowość i charakter małżonków, tym łatwiej będzie budować porozumienie i wspólnotę małżeńską. Chyba w żadnym innym sakramencie - może poza kapłaństwem - osobisty wkład człowieka nie jest tak istotny, jak właśnie w małżeństwie. Od ludzkiego przygotowania do małżeństwa, a potem od nieustannie podejmowanych wysiłków, zależy jakość, trwałość i szczęście we wspólnym życiu.

 

 

 

Sakrament małżeństwa to nie tylko ślub kościelny, czyli półgodzinny, uroczysty i podniosły obrzęd przy ołtarzu, w którym uczestniczą przepięknie ubrani państwo młodzi, świadkowie, ksiądz i liczne grono rodziny, goście weselni, znajomi, nie licząc kamerzysty, fotografa czy specjalnie na ten moment zamówionej orkiestry.

MAŁŻEŃSTWO