Mikolajki-sw.Mikolaja@diecezja.elk.pl

502 611 843

Msze

Święte

Namaszczenie chorych

Sakrament Namaszczenia Chorych

 

Namaszczenia chorych można udzielić wiernemu, który po osiągnięciu używania rozumu, znajdzie się w niebezpieczeństwie śmierci na skutek choroby lub starości.

 

Sakrament ten wolno powtórzyć, jeśli chory po wyzdrowieniu znowu ciężko zachoruje lub jeśli w czasie trwania tej samej choroby niebezpieczeństwo stanie się poważniejsze (kan. 1004).

 

Sakramentu należy udzielać chorym, którzy - będąc przytomni na umyśle - przynajmniej o niego prosili (kan.1005).

 

Nie wolno udzielać namaszczenia chorych tym, którzy uparcie trwają w jawnym grzechu ciężkim (kan. 1007).

 

Regularnie do chorych zgłoszonych w zakrystii lub kancelarii udajemy się w pierwsze piątki miesiąca lub w innych uzgodnionych terminach.

 

W nagłych przypadkach można wezwać kapłana o każdej porze dnia i nocy.

Namaszczenie chorych