Mikolajki-sw.Mikolaja@diecezja.elk.pl

502 611 843

Msze

Święte

WYMAGANE DOKUMENTY

Chrzest

3. jeśli kandydaci na chrzestnych pochodzą z innej parafii - zaświadczenie od ich proboszcza o możliwości podjęcia funkcji chrzestnego

2. dane osobowe rodziców i chrzestnych: imię i nazwisko, adres, wiek

1. metrykę urodzenia dziecka z USC

2. Rodzice (jeśli nie zachodzi przeszkoda kanoniczna) i chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pokuty a w dniu chrztu świętego przystąpić w czasie Mszy świętej do Komunii świętej.

 

 

 

 

1. Przy zgłaszaniu dziecka do chrztu, w celu spisania aktu chrztu, należy przedłożyć:

To jest jakby wylanie fundamentów pod tę budowlę. To jest brama do innych sakramentów, początek życia wiary. Teologia mówi o chrzcie, że to pierwszy sakrament inicjacji lub wtajemniczenia. Inicjacja oznacza, że coś się zaczyna; coś, w co zostajemy włączeni, wprowadzeni. Można śmiało powiedzieć „zanurzeni” – bo greckie baptidzo (chrzcić) znaczy „zanurzać”.

 

Początek, który ma się rozwinąć. Słowo „wtajemniczenie” oddaje dobrze istotę rzeczy. Wskazuje, że chodzi tutaj nie tyle o przekaz wiedzy czy informacji, ale o uczestnictwo, wejście w pewną rzeczywistość, w tajemnicę Boga, w wieczność. Polewa się dziecko wodą i wypowiada formułę: „Ja ciebie chrzczę ”.

 

Wierzymy, że w tym momencie ten mały człowiek zostaje zanurzony w miłość Boga, który go przytula do serca. Jego imię zostaje odtąd wyryte na dłoni Boga. Na zawsze. Tego wpisu nie wykreśli nawet GIODO.

 

 

Chrzest jest pierwszym sakramentem. Jeśli Bóg chce zbudować w nas swój dom, to musi od czegoś zacząć. Zaczyna od chrztu.

CHRZEST