Kancelaria

i kontakt

Parafia św. Mikołaja w Mikołajkach

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 1

11-730 Mikołajki

Proboszcz Ks. Marek Święch tel. 502 611 843

Wikariusz Ks. Przemysław Michalak tel.786 804 872

Mikolajki-sw.Mikolaja@diecezja.elk.pl

kswiechmarek@gmail.com

Nr. Konta Parafialnego:

BS Mikołajki 03 9350 0001 0017 7018 1000 0001

Kancelaria czynna w dni powszednie po Mszach Świętych.

Msze

Święte

502 611 843
Mikolajki-sw.Mikolaja@diecezja.elk.pl