Mikolajki-sw.Mikolaja@diecezja.elk.pl
502 611 843

Msze

Święte

Kancelaria czynna w dni powszednie po Mszach Świętych.

Nr. Konta Parafialnego:

BS Mikołajki 03 9350 0001 0017 7018 1000 0001

Mikolajki-sw.Mikolaja@diecezja.elk.pl

kswiechmarek@gmail.com

Wikariusz Ks. Przemysław Michalak tel.786 804 872

Proboszcz Ks. Marek Święch tel. 502 611 843

11-730 Mikołajki

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 1

Parafia św. Mikołaja w Mikołajkach

Kancelaria

i kontakt