Mikolajki-sw.Mikolaja@diecezja.elk.pl

502 611 843

Msze

Święte

DEKRET

31 maja 2020

Odwołanie dyspensy

DEKRET

W związku z najnowszym rozporządzeniem władz państwowych dotyczącym wygaszania obostrzeń związanych ze stanem epidemicznym w Polsce i znoszącym limit wiernych w kościele, uznając sytuację za uzasadnioną, niniejszym dekretem odwołuję w Diecezji Ełckiej, ustanowioną 14 marca br. dyspensę od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św.
Od niedzieli 7 czerwca 2020 roku wierni są zobowiązani do uczestnictwa w Mszy św. niedzielnej i w święta nakazane. Zgodnie ze wskazaniami Prawa Kanonicznego nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego. Brak uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej nie jest grzechem, jeśli powodem nieobecności jest choroba, niedyspozycja związana z podeszłym wiekiem czy inny ważny powód uniemożliwiający pójście do kościoła.
Ze względu na możliwość powszechnego uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej, przy zachowaniu obowiązujących przepisów sanitarnych, zachęcam wszystkich, by uczestniczyli w Eucharystii w świątyniach. W przypadku niemożliwości udziału we Mszy św. niedzielnej zachęcam, by uczęszczać na Mszę także w ciągu tygodnia.
Treść niniejszego dekretu należy przekazać do wiadomości w najbliższą niedzielę wszystkim diecezjanom i wiernym przebywającym na terenie diecezji ełckiej.

Zachowuję w sercu wszystkich diecezjan i przybyłych gości i w modlitwie wypraszam wszystkim łaskę zdrowia, żywej wiary i Bożego błogosławieństwa.

+ Jerzy Mazur
Biskup Ełcki