Mikolajki-sw.Mikolaja@diecezja.elk.pl

502 611 843

Msze

Święte

Grupa Odnowy w Duchu Świętym

03 kwietnia 2020

Przy Parafii św. Mikołaja w Mikołajkach

Spotkania grupy odbywają się w poniedziałki po Mszy św. o 18:30

serdecznie zapraszamy