Mikolajki-sw.Mikolaja@diecezja.elk.pl

502 611 843

Msze

Święte

Katechezy Przedmałżeńskie 2022 - program

06 marca 2022

 

Zgodnie z ustaleniami podaję plan i tematy poruszane podczas spotkań:

 

Konferencja I - 09.03.2022, godz. 19:30 - Kim jest dla mnie Jezus Chrystus. Jesteśmy narzeczonymi.

Konferencja II - 20.03.2022, godz. 19:30 - Małżeństwo jako sakrament.

Konferencja III - 23.03.2022, godz. 19:30 - Miłość w małżeństwie. Drogi i rozdroża miłości.

Konferencja IV - 30.03.2022, godz. 19:30 - Tworzenie i trwałość wspólnoty małżeńskiej.

Konferencja V - 06.04.2022, godz. 19:30 - Kształtowanie życia rodzinnego (życie religijne, tradycja, obyczaje, życie wiarą)

Konferencja VI - 10.04.2022, godz. 19:30 - Liturgia Sakramentu Małżeństwa.

 

Spotkania odbywać się będą w salce na plebanii przy parafii pw. św. Mikołaja w Mikołajkach.