Mikolajki-sw.Mikolaja@diecezja.elk.pl

502 611 843

Msze

Święte

Koła Żywego Różańca

04 kwietnia 2020

Spotkania

Koła spotykają się na zmianę tajemnic różańcowych w każdą I Sobotę miesiąca na Mszy św. o 17:00 po niej odmawiają różaniec

 

W każdą sobotę po Mszy św. o 17:00 kolejne Koła prowadzą różaniec.