Mikolajki-sw.Mikolaja@diecezja.elk.pl
502 611 843

Msze

Święte

LITURGICZNA ŚŁUŻBA OŁTARZA