LITURGICZNA ŚŁUŻBA OŁTARZA

Msze

Święte

502 611 843
Mikolajki-sw.Mikolaja@diecezja.elk.pl