Mikolajki-sw.Mikolaja@diecezja.elk.pl

502 611 843

Msze

Święte

LSO Litorgiczna Służba Ołtarza

04 kwietnia 2020

zbiórki

Zbiórki LSO odbywają się w soboty