Mikolajki-sw.Mikolaja@diecezja.elk.pl

502 611 843

Msze

Święte

Niedziela Misyjna

15 lipca 2023

Parafialny Festyn Rodzinny

Dnia 23 lipca 2023r. w Niedzielę Misyjną odbędzie się poświęcenie pojazdów po każdej Mszy św. i Parafialny Festyn Rodzinny - serdecznie zapraszamy.