Kościół MB Różańcowej Mikołajki

W lipcu br.  przy kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Mikołajkach zamontowano nowy panel multimedialny.  Tak zwany ‘infokiosk’ zawiera informacje związane głównie z działalnością kościołów i wspólnot religijnych znajdujących się na terenie naszej gminy. Znajdziemy w nim także kilka artykułów na temat historii miasta.  

 

16 listopada 2021

Panel multimedialny

Msze

Święte

502 611 843
Mikolajki-sw.Mikolaja@diecezja.elk.pl