Mikolajki-sw.Mikolaja@diecezja.elk.pl

502 611 843

Msze

Święte

Pogrzeb

- wszelkie formalności załatwiane są na cmentarzu i w parafii zmarłego

- kapłan również jest z parafii zmarłego

- w naszej parafii ustala się datę i godzinę pogrzebu

 

 

Jeżeli rodzina zmarłego ma życzenie, aby pogrzeb odbył się w naszym kościele.

Do kancelarii parafialnej przynosimy dokumenty:

- pozwolenie z parafii zmarłego, że może być pochowany przez kapłana z naszej parafii

- akt zgonu z USC

- informacja o przyjmowanych przed śmiercią sakramentach

 

 

 

Jeżeli zmarły-a nie był-a z naszej parafii

Najpierw powiadamiamy miejscowego duszpasterza o śmierci i wstępnie ustalamy datę pogrzebu

 

Następnie uzgadniamy z firmą pogrzebową pogrzeb

 

Po otrzymaniu aktu zgonu przynosimy go do kancelarii parafialnej aby zapisać w księdze zmarłych:

/akt zgonu z USC po zapisaniu będzie zwrócony/

 

Informujemy o przyjmowanych przed śmiercią sakramentach

 

 

Jeżeli zmarły-a był-a naszym parafianinem

POGRZEB