Mikolajki-sw.Mikolaja@diecezja.elk.pl

502 611 843

Msze

Święte

Sakrament Bierzmowania 2022

19 marca 2022

 

Otrzymaliśmy z Kurii Biskupiej list z wyznaczoną datą bierzmowania. Ks. Biskup udzieli sakramentu naszej młodzieży dnia:
07 maja 2022 roku o godz. 17:00 (sobota).

 

Najbliższe spotkania:

1) 27 marca, godz. 11:00 - Msza Święta, a po niej pierwsza część egzaminu

2) 10 kwietnia, godz. 11:00 - Msza Święta, a po niej druga część egzaminu

 

Tym, którzy byli ochrzczeni poza naszą parafią przypominam, by do końca marca przynieść zaświadczenie o chrzcie. Wszyscy powinni również przekazać informację o wybranym imieniu do bierzmowania i dane świadka. 

ks. Marcin Jasiński