Mikolajki-sw.Mikolaja@diecezja.elk.pl

502 611 843

Msze

Święte

Spotkania Kół

08 maja 2022

 

Koła Żywego Różańca spotykają się w każdą I Sobotę Miesiąca na Mszy św. o godz. 17:00

W każdą sobotę po mszy św. o 17:00 i ewntualnie po nabożeństwie prowadzą rozważania 1 cząstki różańca