Mikolajki-sw.Mikolaja@diecezja.elk.pl

502 611 843

Msze

Święte

Z MARYJĄ NA JEZIORACH

17 lipca 2022

FESTYNA PARAFIALNY - POŚWIĘCENIE POJAZDÓW

Treść

 

ZAPRASZAMY