FESTYNA PARAFIALNY - POŚWIĘCENIE POJAZDÓW

Treść

 

ZAPRASZAMY

17 lipca 2022

Z MARYJĄ NA JEZIORACH

Msze

Święte

502 611 843
Mikolajki-sw.Mikolaja@diecezja.elk.pl