Mikolajki-sw.Mikolaja@diecezja.elk.pl

502 611 843

Msze

Święte

Z Maryją na Jeziorach

15 lipca 2023

Rejs Ewangelizacyjny

Zapraszamy 22 lipca 2023r. sobota na rejs Ewangelizacyjny "Z Maryją na jeziorach" poprzedzony koncertem Rafała Brzozowskiego o 17:30 na Placu Wolności w Mikołajkach